Ambiacva-RI facebook Ambiacva-RI instagram

 

 

COMISIA DE BIOINGINERIE SI BIOPROCESARE


Bioingineria aplică principiile ingineriei în biologie și medicină, pentru design-ul şi analiza sistemelor bilogice şi a tehnologiilor medicale.  Are un rol crucial în dezvoltarea noilor tehnologii medicale și în îmbunătățirea calității asistenței medicale pentru oamenii din întreaga lume.

Subdomenii:

 • Ingineria tisulară – ex: bioprinting (proces foarte asemănător cu imprimarea 3D, dar care utilizează celule umane în loc de plastic)
 • Tehnici de imagistică medicală : Ultrasonografie, RMN, Tomografie computerizată
 • Dispozitive portabile: Plasturi transdermici ce conţin substanţe bioactive ce pot fi preluate prin absorbţie der,mică, Senzori, fire electronice flexibile, impermeabile și extensibile care pot fi imprimate 3D sau țesute în materiale și pot monitoriza unii parametri de sănătate (puls, tensiune arterială, şi care pot fi, transmise în timp real la o unitate medicală)
 • Roboţi chirurgicali și de reabilitare ( ex: articulații robotizate)
 • Nanoroboti pentru administrare ţintita a unor medicamente/citostatice
 • Organ-on-a-Chip- sisteme in vitro care studiază comportamentul țesuturilor și organelor pentru a înțelege comportamentul celuleor, progresia unor boli și interacțiuni farmaceutice sau toxicologice
 • Mini-Bioreactoare care susțin productie microfluidică de compuşi în prezenţa unor enzime sau alţi biocatalizatori, pentru a produce medicamente sau alţi compuşi biologic activi

COMISIA DE BIOMATERIALE


Biomaterialele sunt clase de compuşi compatibile su sistemele biologice, cu aplicaţii în biologie şi medicină: metale, ceramici şi sticle, polimeri (poliuretane, polietilenă, geluri) şi compozite. Sunt folosite pentru a realiza produse compatibile biologic. Sunt folosite tot mai mult pentru a realiza bioimprimare tridimensională (3D) sau tehnici asemănătoare imprimării 3D pentru a combina celule, tesuturi cu biomateriale pentru a fabrica părți biomedicale, adesea cu scopul de a imita caracteristicile țesuturilor naturale (inginerie tisulară).

Biomaterialele se caracterizează prin proprietăţi specifice mecanice, electrice, termale, magnetice, optice. Pot include substanţe bioactive care sunt biodisponibile şi eliberate controlat în sisteme biologice.

COMISIA DE BIOTEHNOLOGII AGRICOLE SI ALIMETARE


Biotehnologiile agricole
 includ subdomenii precum:

 • Preluarea și transferul de gene în plante de cultură pentru a le face mai rezistente la dăunători (inginerie genetică)
 • Bioeconomie (valorificarea resulselor naturale de proteine, glucide, lipide, biopolimeri) pentru a realiza produse cu valoare adăugată utilizabile în industrie ( biocombustibili), alimentaţie, medicină
 • obţinerea de biofertilizatori utilizaţi în scopul creşterii producţiilor agricole şi asigurarea de produse alimentare calitative şi ecologic pure;
 • Inginerie metabolică: reglarea metabolismului plantelor pentru a produce cantităţi sporite de nutrienţi sau metaboliţi secundari( Pigmenţi, substanţe volatile, antioxidanţi, etc.)

Biotehnologiile alimentare includ:

 • Utilizarea biocatalizei enzimatice ( fermentaţii, transformări de substraturi vegetale sau anumale, extracţii ) pentru a obţine alimente cu valoare senzorială şi nutritivă dorită sau amplificată prin nutrienţi specifici (alimente funcţionale)
 • Biotransformare (biorafinărie): utilizarea în bioreactoare a unor substraturi ( vegetale, reziduuri alimentare) pentru a obţine produse alimentare cu valoare adăugată

COMISIA DE BIOTEHNOLOGII MEDICALE SI FARMACEUTICE


Biotehnologii Medicale 

 • Introducerea de gene umane în bacterii pentru a produce vaccinuri
 • Testarea genetică pentru detecţia bolilor cu componentă genetică
 • Utilizarea tehnologiilor omice (proteomică, metabolomică) pentru detecţia de biomarkeri de diagnostic si monitorizare a bolilor degenerative (cancer, boli cardiovasculare) şi de metabolism ( diabet, endocrinologie, inclusiv burn-out)
 • Diagnosticul preclinic al bolilor prin biomarkeri de laborator (proteici si non-proteici, biomarkeri tumorali)
 • Biostatistica aplicată în medicină

Biotehnologii Farmaceutice

 • Introducerea de gene umane în bacterii pentru a produce medicamente
 • Sinthesis şi purificarea moleculelor utilizabile ca medicament
 • Determinarea stabilităţii, toxicităţii, imunogenităţii medicamentelor
 • Sisteme de eliberare controlată a medicamentelor in vitro si in vivo
 • Modelarea biomoleculară pentru selecţia in silico a moleculelor-candidat pentru realizarea de medicamente noi
 • Biostatistica aplicată în farmacie

COMISIA DE BIOTEHNOLOGII DE MEDIU


Biotehnologiile de mediu 
includ subdomenii precum:

 • Monitorizarea și reducerea riscului pentru contaminarea mediulu și de depozitare adecvată a deșeurilor (bio) municipale și industriale
 • Curățarea (bio)deșeurilor (a apelor uzate, solului și aerului)  pentru a atinge standarde de calitate și reutilizarea apelor uzate tratate pentru a reduce cererea de apă naturală în scopuri industriale, agricole și municipale
 • Transformarea deşeurilor biologice sau chimice în produse biodegradabile/ biocompatibile și regenerabile pentru producția de materiale și combustibili, cu o reducere măsurabilă a riscurilor umane legate de eliminarea deșeurilor biologice,
 • Studii de impact a schimbărilor climatice asupra mediului, inclusiv producția de CO2.
 • Bioremedierea: utilizarea de plante sau microorganisme care absorb specific compuşi toxici din sol sau ape uzate

 

COMISIA DE BIOTEHNOLOGII MICROBIENE


Microorganismele (bacterii, fungi, protozoare, microalgae, viruşi) din sol, ape, almente, intestine animale/umane dar şi din zone cu condiţii extreme ( temperaturi foarte scazute sau înalte, salinitate crescută, metale toxice) pot fi utilizate pentru a obţine produse benefice pentru sănătate,industrie, mediul înconjurător.

Subdomenii  :

 • obţinerea de preparate eficiente cu acţiune antitumorală, antivirală, antimicrobiană, vaccinuri de generaţie nouă
 • Obtinere de produse utile (medicamente, alimente, aditivi alimentari, produse industriale) prin utilizarea capacitătii enzimatice a microorganismelor
 • Utilizarea de teste de detecţie a diferitelor tipuri de microorganisme si a biomarkerilor moleculari de recunoaştere prin tehnici avansate (MALDI, LC-MS, RMN) inclusiv imunologice (ELISA)
 • Bioinformatică aplicată : utilizarea de sisteme informatice avansate pentru clasificarea şi caracterizarea microorganismelor
 • Utilizarea de agenţi microbieni benefici pentru remedierea solului şi a apelor
 • biodegradarea şi biodeteriorarea microbiană a reziduurilor
 • bioconversia resurselor de biomasă vegetală, reziduală şi producerea de bioenergie;
 • recuperarea secundară a petrolului şi bioexploatarea metalelor din zăcămintele sărace;