Ambiacva-RI facebook Ambiacva-RI instagram

 

 

Înființată în  1990,  SRBB îşi propune promovarea utilizarea sigură, durabilă și benefică a cercetării fundamentale și a inovației în Bioinginerie si Biotehnologie, oferind în același timp un forum pentru cooperarea interdisciplinară și internațională. Astfel, SRBB este implicată în:

 

·        Promovarea cooperării interdisciplinare naționale și internaționale;

·        Organizarea de ateliere,întâlniri științifice;

·        Încurajarea colaborării între mediul academic, cercetare și industrie;

·        Efectuarea de studii și cercetări în subdomeniile specifice;

·        Colaborări cu organisme guvernamentale pe probleme specifice legate de Bioinginerie și Biotehnologie, cu impact în economia națională;

·        Stimularea inovației și transferului de tehnologie;

·        Promovarea aplicării sănătoase din punct de vedere social și etic a biotehnologiei;

·        Promovarea înțelegerii publice a biotehnologiei;

·        Diseminarea informațiilor specifice;

·        Implicarea în toate formele educaționale și de formare profesională

·        Menține contacte bune cu Federația Europeană de Biotehnologie

 

 

OBIECTIVE

 

„Societatea Română de Bioinginerie și Biotehnologie” are ca obiectiv afirmarea pe plan științific și economic a bioingineriei și biotehnologiilor în condițiile în care industrializarea clasică presupune primejdii inadmisibile pentru biosferă. Este imperios necesară armonizarea tehnosferei cu biosfera. Aceasta implică reconsiderarea tehnicosferei prin prisma bioingineriei si a biotehnologiilor, fiind cunoscute avantajele ecologice pe care le prezintă aceste domenii.

Biotehnologia, ca și concept general, se concentrează pe utilizarea, desfasurarea și adaptarea proceselor biologice pentru a dezvolta tehnologii și produse care răspund diferitelor nevoi ale societății. Biotehnologiile utilizează sisteme biologice și organisme vii și prin modificarea acestora obține produse cu valoare adaugată (de ex. producția de biocombustibili sau antibiotice).

Biotehnologia, ca domeniu distinct, se suprapune cu mai multe domenii, cum sunt medicina,chimia și biologia și include subdomenii distincte cărora,în prezent la nivel internațional li s-a atribuit o culoare

Biotehnologiile se clasifică și în funcție de tipul organismelor vii utilizate, dezvoltându-se specific în domeniul vegetal, animal sau alimentar (biotehnologii vegetale, alimentare, animale) inclusiv prin utilizare de microorganisme (bacterii,drojdii, fungi) denumite generic Biotehnologii microbiene, cu aplicații industriale, agricole, medicale, etc.

 Bioingineria este un domeniu multidisciplinar care combina elemente din diverse domenii , inclusiv medicina,biologie și inginerie și se concentrază pe dezvoltarea de materiale, instrumente, echipamente și tehnologii pentru a proiecta soluții sau noi abordări în biomedicine, de exemplu crearea de proteze, organe artificiale, echipamente chirurgicale de ultimă generație. Bioingineria se concentrează pe aplicarea ingineriei în procese biologice, alimente, agricultură și procese de mediu.

In cadrul domeniului s-au delimitat specializări precum:

Deși există suprapuneri între cele două domenii, există și diferențe foarte clare între cele două domenii: